ليست برنامه درسي رشته هاي  دوره كارشناسي ناپيوسته  دانشگاه آزاد اسلامي

توضيحات کد رشته گروه نام رشته مقطع
64116 دامپزشکی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی کارشناسی ناپیوسته 
14315 علوم انساني آموزش راهنمايي و مشاوره كارشناسي ناپيوسته 
14292 علوم انساني مدیریت بازرگانی كارشناسي ناپيوسته 
14316 علوم انساني مديريت دولتي كارشناسي ناپيوسته 
14309 علوم انساني مترجمی زبان انگلیسی كارشناسي ناپيوسته 
14270 علوم انسانی آموزش دینی و عربی کارشناسی ناپیوسته 
14141 علوم انسانی دبیری آموزش ابتدایی کارشناسی ناپیوسته 
14129 علوم انسانی تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشی کارشناسی ناپیوسته 
14125 علوم انسانی دبیری زبان انگلیسی کارشناسی ناپیوسته 
14131 علوم انسانی تربیت دبیر فنی ساختمان کارشناسی ناپیوسته 
14127 علوم انسانی آموزش زبان انگلیسی کارشناسی ناپیوسته 
14128 علوم انسانی دبیری علوم تجربی کارشناسی ناپیوسته 
14107 علوم انسانی تربیت معلم زبان و ادبیات فارسی کارشناسی ناپیوسته 
34140 علوم پايه آمار كارشناسي ناپيوسته 
34110 علوم پایه آموزش ریاضی کارشناسی ناپیوسته 
84187 علمي كاربردي مهندسی تکنولوژی جوشکاری كارشناسي ناپيوسته 
84176 علمي كاربردي گرافیک گرایش های گرافیک- تصویرسازی - طراحی و چاپ كارشناسي ناپيوسته 
84189 علمي كاربردي ارتباط تصویری (گرافیک) كارشناسي ناپيوسته 
84125 علمی کاربردی تکثیر و پرورش آبزیان کارشناسی ناپیوسته 
84119 علمی کاربردی صنایع چوب و کاغذ صنایع چوب کارشناسی ناپیوسته 
84123 علمی کاربردی ساخت و تولید قالبسازی کارشناسی ناپیوسته 
84109 علمی کاربردی مهندس بهره برداری نیروگاه کارشناسی ناپیوسته 
84124 علمی کاربردی مهندسی تکنولوژی کنترل و ابزار دقیق کارشناسی ناپیوسته 
84121 علمی کاربردی کتابداری و اطلاع رسانی کارشناسی ناپیوسته 
84158 علمی کاربردی مهندسی آب و فاضلاب کارشناسی ناپیوسته 
84175 علمی کاربردی صنایع چوب کارشناسی ناپیوسته 
84176 علمی کاربردی ارتباط تصویری کارشناسی ناپیوسته 
با ابلاغ وزارت علوم به این نام تغییر عنوان پیدا نموده است 84100 علمی کاربردی مهندسی تکنولوژی صنایع شیمیایی کارشناسی ناپیوسته 
با بلاغ وزارت علوم به این نام تغیی عنوان پیدا نموده است 84122 علمی کاربردی مهندسی تکنولوژی ساختمان کارشناسی ناپیوسته 
با ابلاغ وزارت علوم به این نام تغییر عنوان پیدا کرده است 84112 علمی کاربردی مهندسی تکنولوژی الکترونیک کارشناسی ناپیوسته 
با ابلاغ وزارت علوم به این نام تغییر عنوان پیدا نموده است 84101 علمی کاربردی مهندسی تکنولوژی متالوژی ذوب مواد کارشناسی ناپیوسته 
با ابلاغ وزارت علوم به این نام تغییر عنوان پیدا نموده است 84102 علمی کاربردی مهندسی تکنولوژی تاسیسات حرارتی و برودتی کارشناسی ناپیوسته 
با ابلاغ وزارت علوم به این نام تغییر عنوان پیدا نموده است 84120 علمی کاربردی مهندسی تکنولوژی صنایع نساجی کارشناسی ناپیوسته 
84157 علمی کاربردی حسابداری - علمی کاربردی کارشناسی ناپیوسته 
با ابلاغ وزارت علوم به این نام تغییر عنوان پیدا نموده است 84118 علمی کاربردی مهندسی مهندسی تکنولوژی نقشه برداری کارشناسی ناپیوسته 
با ابلاغ وزارت علوم به این نام تغییر عنوان پیدا نموده است 84113 علمی کاربردی مهندسی تکنولوژی ساخت و تولید و ماشین ابزار کارشناسی ناپیوسته 
با ابلاغ وزارت علوم به این نام تغییر عنوان پیدا نموده است 84108 علمی کاربردی مهندسی تکنولوژی مکانیک خودرو کارشناسی ناپیوسته 
84114 علمی کاربردی مهندسی معدن کارشناسی ناپیوسته 
با ابلاغ وزارت علوم تغییر عنوان یافته است 84115 علمی کاربردی مهندسی تکنولوژی نرم افزارکامپیوتر کارشناسی ناپیوسته 
84116 علمی کاربردی صنایع چوب و سازه های چوب کارشناسی ناپیوسته 
با ابلاغ وزارت علوم به این نام تغییر عنوان پیدا نموده است 84111 علمی کاربردی مهندسی تکنولوژی برق شبکه های انتقال و توزیع برق کارشناسی ناپیوسته 
با ابلاغ وزارت علوم به این نام تغییر عنوان پیدا نموده است 84117 علمی کاربردی مهندسی تکنولوژی عمران آب و فاضلاب کارشناسی ناپیوسته 
84110 علمی کاربردی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی معطر کارشناسی ناپیوسته 
84180 علمی کاربردی طراحی و تکنولوژی دوخت - علمی کاربردی کارشناسی ناپیوسته 
84179 علمی کاربردی روابط عمومی کارشناسی ناپیوسته 
با ابلاغ وزارت علوم به این نام تغییر عنوان پیدا نموده است 74100 هنر مهندسی تکنولوژی معماری کارشناسی ناپیوسته 
54127 پزشكي بهداشت عمومي كارشناسي ناپيوسته 
54104 پزشکی بهداشت محیط کارشناسی ناپیوسته 
44171 كشاورزي مهندسی تولیدات دامی كارشناسي ناپيوسته 
44189 كشاورزي چوبشناسی و صنایع چوب كارشناسي ناپيوسته 
24225 فني و مهندسي مهندسی تکنولوژی سخت افزار کامپیوتر كارشناسي ناپيوسته 
24244 فني و مهندسي مهندسي تكنولوژي صنايع لاستيك كارشناسي ناپيوسته 
این سرفصل فقط برای ورودیهای 88 و به بعد قابل اجرا است. 24228 فني و مهندسي مهندسی تکنولوژی برق - قدرت كارشناسي ناپيوسته 
24250 فني و مهندسي مهندسی اجرائی عمران كارشناسي ناپيوسته 
24242 فني و مهندسي مهندسي تكنولوژي عمران - نگهداري و بهره برداري سد و شبكه كارشناسي ناپيوسته 
24241 فني و مهندسي مهندسي تكنولوژي مخابرات گرايش انتقال كارشناسي ناپيوسته 
24239 فني و مهندسي مهندسي تكنولوژي مخابرات گرايش سوئيچ شبكه هاي ثابت كارشناسي ناپيوسته 
24238 فني و مهندسي ايمني صنعتي و محيط كار كارشناسي ناپيوسته 
24243 فني و مهندسي مهندسي تكنولوژي ارتباطات و فناوري اطلاعات با 10 گرايش كارشناسي ناپيوسته 
24240 فني و مهندسي مهندسي تكنولوژي طراحي و نقشه كشي صنعتي كارشناسی ناپيوسته 
با ابلاغ وزارت علوم تغییر نام یافته است 24224 فنی و مهندسی مهندسی تکنولوژی عمران - عمران کارشناسی ناپیوسته 
24132 فنی مهندسی مهندسی برق الکترونیک کارشناسی ناپیوسته 
با ابلاغ وزارت علوم به این نام تغییر عنوان پیدا نموده است 24131 فنی مهندسی علمی کاربردی مهندسی معدن کارشناسی ناپیوسته 
24130 فنی مهندسی مهندس مکانیک طراحی جامدات کارشناسی ناپیوسته 
این سرفصل برای ورودیهای قبل از 88 قابل اجرا بوده و برای ورودی 88 و به بعد منسوخ می باشد. 24133 فنی مهندسی مهندسی برق قدرت کارشناسی ناپیوسته 
24110 فنی مهندسی مهندسی مکانیک در حرارت و سیالات کارشناسی ناپیوسته 
44121 کشاورزی مهندسی آبیاری کارشناسی ناپیوسته 
44116 کشاورزی مهندسی علوم و صنایع غذایی کارشناسی ناپیوسته 
44107 کشاورزی مهندسی ماشینهای کشاورزی کارشناسی ناپیوسته 
44110 کشاورزی مهندسی تولیدات گیاهی کارشناسی ناپیوسته 
44113 کشاورزی جنگلداری کارشناسی ناپیوسته 
44114 کشاورزی شیلات کارشناسی ناپیوسته 
44186 کشاورزی محيط زيست کارشناسی ناپیوسته 
44115 کشاورزی مرتع و آبخیزداری کارشناسی ناپیوسته