ليست برنامه درسي رشته هاي  دوره كارداني پيوسته  دانشگاه آزاد اسلامي

توضيحات کد رشته گروه نام رشته مقطع
12265 علوم انسانی کودکیاری مربی کودک کاردانی پیوسته 
82188 علمي كاربردي اموردامی-تکنولوژی پرورش دام كارداني پيوسته 
82169 علمی کاربردی گرافیک کاردانی پیوسته 
82166 علمی کاربردی سازه های چوب کاردانی پیوسته 
82174 علمی کاربردی اموردامی تکنولوژی پرورش طیور کاردانی پیوسته 
82173 علمی کاربردی ساخت و تولید ماشین افزار کاردانی پیوسته 
82172 علمی کاربردی صنایع فلزی کاردانی پیوسته 
82144 علمی کاربردی کارهای عمومی ساختمان کاردانی پیوسته 
82171 علمی کاربردی نقشه کشی عمومی - نقشه کشی و طراحی صنعتی کاردانی پیوسته 
81131 علمی کاربردی استخراج معدن کاردانی پیوسته 
82170 علمی کاربردی متالوژی ریخته گری کاردانی پیوسته 
82168 علمی کاربردی استخراج معدن کاردانی پیوسته 
82167 علمی کاربردی نقشه برداری عمومی کاردانی پیوسته 
82164 علمی کاربردی تکنولوژی تولیدات باغی کاردانی پیوسته 
82162 علمی کاربردی بهداشت مدارس کاردانی پیوسته 
82161 علمی کاربردی مکانیک خودرو کاردانی پیوسته 
82160 علمی کاربردی ساخت و تولید قالبسازی کاردانی پیوسته 
82142 علمی کاربردی نقشه کشی معماری کاردانی پیوسته 
82186 علمی کاربردی طراحی دوخت گرایش طراحی دوخت کاردانی پیوسته 
82185 علمی کاربردی امور اداری کاردانی پیوسته 
82184 علمی کاربردی الکترونیک - الکترونیک عمومی کاردانی پیوسته 
این سرفصل فقط برای ورودیهای 84 و به بعد قابل و لازم الاجرا است. 22221 علمی کاربردی الکتروتکنیک برق صنعتی کاردانی پیوسته 
این سرفصل فقط برای ورودیهای 84 و به بعد قابل و لازم الاجرا است. 82165 علمی کاربردی الکتروتکنیک تاسیسات الکتریکی کاردانی پیوسته 
82155 علمی کاربردی تاسیسات تبرید کاردانی پیوسته 
81141 علمی کاربردی هنرهای تجسمی نقاشی کاردانی پیوسته 
82177 علمی کاربردی نساجی کاردانی پیوسته 
82143 علمی کاربردی تربیت بدنی کاردانی پیوسته 
82128 علمی کاربردی حسابداری کاردانی پیوسته 
82105 علمی کاربردی تاسیسات تهویه مطبوع کاردانی پیوسته 
82104 علمی کاربردی ساختمان کارهای عمومی ساختمان کاردانی پیوسته 
82156 علمی کاربردی صنایع شیمیایی کاردانی پیوسته 
81163 علمی کاربردی مکانسین ماشینهای کشاورزی کاردانی پیوسته 
82145 علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر کاردانی پیوسته 
72120 هنر نقشه کشی فنی ساختمان و معماری کاردانی پیوسته 
23231 فني و مهندسي مهندسی نساجی -مهندسی پوشاک كارشناسي پيوسته 
22211 فنی مهندسی سرامیک صنعتی کاردانی پیوسته 
این سرفصل برای ورودیهای ماقبل 84 قابل اجرا و برای ورودیهای 84 و به بعد منسوخ میباشد 922221 فنی مهندسی الکتروتکنیک برق صنعتی کاردانی پیوسته